Batareýa bilen işleýän saýawan çyrasy

 

Lomaý batareýa zontik çyralary bilen işleýär

 
The Batareýaişleýärsaýawan çyralary Zhongxin-denYşyklandyryş öndürijisi eýwan stoluňyzy islendik ýerde ýakyp biler.Hiç hili simlere ýa-da rozetkalara zerurlyk ýok, justzontik sütünine gysyň - ýagtylygy polýusyň üstünde ýa-da aşagynda goýup ýa-da ýagtylygy asmana ýa-da aşak stoluň üstünde goýuň.. Ora-da halap bilersiňizgün saýawan çyralary “Umbrella” eýwany üçin “zhongxinlighting.com” -da size zerur zatlaryň hemmesi bar, biz siziň üçin sazlap bileris.