Biz hakda

Kompaniýanyň maglumatlary

2009-njy ýylda döredilen “Zhongxin Lighting” (HK) Ltd. we Huizhou Zhongxin Lighting Co., Ltd. - möwsümleýin bezeg çyralary.Bazarymyz we müşderilerimiz Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Angliýada, Eastakyn Gündogarda we ş.m. ýaýrady we köp sanly ynamdar müşderiler bilen, şol sanda birnäçe Fortune 500 kärhanasy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we satyjy gatnaşyklarymyzy dowam etdirýäris.Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-da, Angliýada we Germaniýada sarp edijilere gönüden-göni hyzmat etmek üçin hususy marka elektron söwda toparymyz bar, bu sarp edijiler tarapyndan önümlerimiz bilen tejribe we öndürijiligiň ýokarlanmagyna yzygiderli kömek edýär we bölek satyjy üçin has gowy hyzmat edýär. we paýlaýjy müşderiler.

“Zhongxin Lighting” bazary, kanallary we ygtybarly müşderileri yzygiderli ösdürip barýarka, täze tehnologiýalary we täze önümleri dizaýn etmekde we intellektual eýeçilik hukuklaryny ösdürmekde ilkinji nobatda durýar.Tehnologiýa we önümi ösdürmegiň býudjeti we maýa goýumlary möwsüm boýunça ösýär.2018-nji ýylda “Zhongxin Lighting” Hytaý materiginde “Milli ýokary tehnologiýaly kärhana” baýragyna eýe boldy.Mundan başga-da, “Zhongxin Lighting” üpjünçilikdäki işewür hyzmatdaşlaryna hormat goýýar we olara ýokary baha berýär we tölegde we özara ösüşde abraýly çykyş edýär.Şol bir wagtyň özünde, “Zhongxin Lighting” iň amatly ýaşamak ýörelgesine eýerip, üpjün ediji hyzmatdaşlarymyz bilen müşderilerimize üpjünçilik zynjyrynyň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Zhongxin Lighting, UL, cUL, CE, GS, SAA we ş.m. ýaly yşyklandyryş önümleriniň giňişleýin howpsuzlyk şahadatnamalaryna eýedir.Önümlerimiz degişli ýurtlaryň we sebitleriň howpsuzlygy we hil talaplaryny doly ýerine ýetirýär we ýerine ýetirýär.Şeýle hem zawodymyz SMETA, BSCI we ş.m. ýaly esasy sosial jogapkärçilik barlaglaryndan geçýär. Ösüş we ösüş ýolunda “Zhongxin Lighting”, elmydama topara we işçilere has ygtybarly we has gowy iş we ýaşaýyş jaýlary we daşky gurşaw bilen üpjün etmäge çalyşýarys.

“Zhongxin Lighting”, bag we baýramçylyk / möwsümleýin bezeg çyralary babatynda dünýädäki ynamdar bölek satyjylara we distribýutorlara halkara, birinji derejeli işewür hyzmatdaşy we üpjün edijisi hökmünde ösmegi maksat edinýär we müşderimiziň täzeliklerini we täzeliklerini ýokarlandyrmak üçin elmydama goşant goşýar. häzirki bazar ýerinde, üpjünçilik zynjyrynyň ygtybarlylygyny we çözgütlerini üpjün etmek üçin doly hyzmatdaşlygymyzda müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýäris.

Factory Building

Zawod binasy

2018.9 Spoga Fair

2018.9 Spoga ýarmarkasy

2019.9 Spoga Fair

2019.9 Spoga ýarmarkasy

2019.9 Spoga Fair-

2019.9 Spoga ýarmarkasy

HYZMATDAŞ Söwda belligi

PARTNER TRADEMARK

FOTO WALL

Daşarky yşyklandyryş enjamlary

https://www.zhongxinlighting.com/contact-us/

Ofis

Lamp workshop

Okuw ussahanasy

team

Biziň maşgalamyz

Testing equipment-

Paket damjasy synag enjamy

Salt spray test machine

Duz pürküji synag enjamy

Testing equipment

Synag laboratoriýasy

showroom string light

Zawodyň sergi otagy

showroom Umbrella light

Zawodyň sergi otagy

showroom lighting

Zawodyň sergi otagy