Şahadatnamalar

Biziň kärlerimiz

Bazara gönükdirilen, önümi ösdürmegiň, hiliň gözegçiliginiň we önümçilik bölüminiň esasy agzalaryndan yşyklandyryş pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe;
Ualyllyk meýilnama bilen önümiň ösüşine üznüksiz maýa goýumlary we gowulaşma;
Satuw topary tarapyndan yzygiderli we ygtybarly hyzmat, dünýä bazaryndaky bölek satyjy we import ediji hyzmat tejribesi bilen bäsdeşlik bahasy;
Wagtynda we hilinde iberilende, önümiň arkasynda durup, iberilenden soň hem jogapkär boluň;
BSCI, SMETA, WCA zawodynyň barlagy.

https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/