Gün çyrasy çyralary

 

Gün zontikli ýagtylyk öndüriji we üpjün ediji

 
Gün saýawan çyralaryDaşarda açyk tomus gijeleri üçin ajaýyphowuzyňyzy ýa-da eýwanyňyzy ýagtylandyrmagyň ýönekeý, arzan, ýöne täsirli usulydyr.Gurmak gaty aňsat - diňe gün panelini saýawanyň ýokarsyna dakyň we ýakyň, zarýad bermek üçin sim çyralary gijelerine awtomatiki usulda öçýär we gündizine öçýär.