బ్యాటరీతో పనిచేసే అంబ్రెల్లా లైట్

బ్యాటరీ ఆపరేట్ చేశారు గొడుగు దీపాలుమీ డాబా టేబుల్‌ని ఎక్కడైనా వెలిగించవచ్చు. ఎటువంటి త్రాడులు లేదా ఏదైనా అవుట్‌లెట్ అవసరం లేదు, జెust గొడుగు స్తంభంపై బిగించి - కాంతిని పోల్‌పై పైకి లేదా క్రిందికి ఉంచడం ద్వారా లేదా కాంతిని ఆకాశం వైపు లేదా క్రిందికి టేబుల్ వైపు ఉంచడం ద్వారా సర్దుబాటు చేయండి. లేదా మీరు కూడా ఇష్టపడవచ్చుసౌర గొడుగు దీపాలు డాబా గొడుగు కోసం, zhongxinlighting.com మీకు కావలసినవన్నీ కలిగి ఉంది, మేము మీ కోసం అనుకూలీకరించవచ్చు.