چراغ های چتر خورشیدی

 

تولید و تامین کننده چتر خورشیدی

 
چراغ های چتری خورشیدیآنها برای شب های تابستانی که در فضای باز سپری می شوند عالی هستندیک راه ساده، ارزان و در عین حال موثر برای روشن کردن فضای استخر یا پاسیو شما هستند.راه اندازی فوق العاده آسان است - کافی است پنل خورشیدی را به بالای چتر متصل کنید و آن را روشن کنید، چراغ های رشته ای به طور خودکار در شب روشن و در روز خاموش می شوند تا شارژ شوند.