چراغ های پری

 

Fairy Lights سازنده و تامین کننده

 
Fairy Lights برای ایجاد حال و هوا یا تغییر یک صحنه آشنا برای داخل یا خارج از منزل مناسب است.طراحی قابل خم شدن به شما امکان می دهد هر جایی آویزان کنید، بپوشید یا بپیچید.خورشیدی یا را انتخاب کنیدچراغ های پری با باتریروی درختی و نورهای چشمک زن را در نسیمی ملایم تماشا کن.ویژگی های معماری Fairy Light برای نمای خیره کننده، سبک و زنده از یک ساختمان یا خانه.به نمایشگاه، عرشه یا کلوپ شبانه اضافه شده استکریسمسزمان تعطیلات، اثر نرم اما قابل توجه، بدون نور استغلبه کننده
 
انتخاب چراغ های پری را برای بهترین ها در قطعات منحصر به فرد یا سفارشی، دست ساز کارخانه چین ما، با کیفیت قابل اعتماد وسازندهنشات گرفته.