چراغ های پری با باتری

برنامه ریز مهمانی خود را بیرون بیاورید و دکوراسیون خود را با آن به سطح بعدی ببرید چراغ های پری با باتری. این چراغ‌های رشته‌ای فوق‌العاده روشن و باتری‌دار با میکرو LE روشن می‌شودDs که قدرت درخشندگی 360 درجه را فراهم می کند. یک راه عالی برای ایجاد یک فضای مهمانی خنک که می تواند به عنوان منبع نور جداگانه نیز استفاده شود.