பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் ஃபேரி விளக்குகள்

உங்கள் உள் கட்சி திட்டமிடுபவரை வெளியே கொண்டு வந்து உங்கள் அலங்காரங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லுங்கள் பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் ஃபேரி விளக்குகள். மைக்ரோ-LE உடன் இந்த அற்புதமான பிரகாசமான, பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் சர விளக்குகள்டிஎஸ் என்று 360 டிகிரி ஒளிரும் சக்தியை வழங்குகிறது. தனிப்பட்ட ஒளி மூலங்களாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய குளிர் விருந்து அதிர்வை உருவாக்குவதற்கான சரியான வழி.