వాణిజ్య అవుట్‌డోర్ స్ట్రింగ్ లైట్లు

మేము ఫీచర్ చేస్తాము OEM/ODMలో యొక్క వాణిజ్యపరమైన అవుట్‌డోర్ స్ట్రింగ్ లైట్లుపెరడులు, పార్టీలు, వివాహాలు మరియు ఇతర ప్రత్యేక కార్యక్రమాల కోసం! ఇవిబాహ్య స్ట్రింగ్ లైట్s మన్నికగా ఉంటాయిcహెవీ డ్యూటీ నిర్మాణం మరియు వెదర్ ప్రూఫ్ సాకెట్లతో పూర్తి, దిy రెస్టారెంట్లు, డాబాలు లేదా ఏదైనా ఇతర బహిరంగ స్థలానికి శాశ్వత సంస్థాపనకు అనువైనవి.