វីដេអូ

វីដេអូ

ខ្សែអក្សរ Patio

ចង្កៀងខ្សែអក្សរ៖ របៀបប្រមូលផ្តុំអំពូលភ្លើង

ពន្លឺ​ភ្លើង​ណូអែល

ពន្លឺឆ័ត្រក្រៅផ្ទះ

អំពូលសូឡា ពន្លឺទៀនតែ

ពន្លឺខ្សែអក្សរបុរាណនៅខាងក្រៅ

អំពូលភ្លើង Edison Bulb String Lights

ខ្សែភ្លើង LED ខ្នាតតូច

ឆ័ត្រឆ័ត្រ