ทัวร์โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

FG Warehouse_B

คลังสินค้า FG

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

สายการผลิต

สายการผลิต

FG Warehouse_A

คลังสินค้า FG

อุปกรณ์การอัดขึ้นรูปความแม่นยำสูง

อุปกรณ์การอัดขึ้นรูปความแม่นยำสูง

ความแม่นยำสูง SMD machine_A

ความแม่นยำสูงเครื่อง SMD

ความแม่นยำสูง SMD machine_B

ความแม่นยำสูงเครื่อง SMD

ความแม่นยำสูงเครื่องคดเคี้ยว

ความแม่นยำสูงเครื่องคดเคี้ยว

เครื่องขัดอัตโนมัติ

ความแม่นยำสูงเครื่องคดเคี้ยวWhatsApp แชทออนไลน์!